Vědecké práce

na našem FDA-certifikovaném přístroji

Tajná zbraň klinik Lice Clinics of America v boji proti vším je náš přístroj AirAllé®. Tento přístroj využívá horký vzduch kontrolovaný mikroprocesorem a byl použit v klinických studiích na více než  500 lidech.

Do OTC Head Louse Treatments Work?
Read Article

American Academy of Pediatrics
Read Article

American Academy of Pediatrics

The Center for Disease Control (CDC)
Information and statistics on head lice

Center for Disease Control

California Department of Health
Guide to head lice

California department of health

California Department of Education
Cites the AirAllé device as a viable treatment option

California department of education

Lice Links

The Center for Disease Control (CDC) is a Federal Government agency that has a great deal of information and statistics on headlice.

http://www.cdc.gov/parasites/lice/head/index.html

Medicine.net is a site dedicated to providing non-biased information on all types of diseases, including lice.

http://www.medicinenet.com/head_lice/article.htm

WebMD’s slideshow entitled “What Parents Should Know”

http://www.webmd.com/children/ss/slideshow-lice-overview

The Mayo Clinic is recognized as a world-renown source of medical research, information and care

http://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/head-lice/basics/definition/con-20030792

California Department of Health

http://www.cdph.ca.gov/healthinfo/discond/Pages/HeadLice.aspx

California Department of Education cites the AirAllé device (Lousebuster) as a viable treatment option

http://www.cdph.ca.gov/HealthInfo/discond/Documents/2012SchoolGuidanceonHeadLice.pdf